PROPERDIS

PROPERDIS empresa de inserción laboral ten como misión a incorporación ao mercado laboral de persoas en risco ou situación de exclusión social, proporcionándolles un traballo remunerado e a prestación de servizos de axuste persoal e social, que requiren os traballadores e traballadoras con discapacidade. Así como a formación e o acompañamento necesarios para mellorar as súas condicións de emprego.

Como resultado da aposta de AMICOS pola Economía Social como motor de inclusión, sostenibilidade e xustiza social xorde o proxecto A ECOBRIGADA, na que conviven a Empresa de Inserción Laboral (PROPERDIS) e un proxecto de Formación Profesional Dual innovador e adaptado ás persoas con discapacidade intelectual.

O obxectivo da ECOBRIGADA é ofrecer ás persoas con discapacidade intelectual un Servizo de Vida Independente á vez que enfatiza, promove e pon en valor o rol de contribuír na sociedade destas persoas ao darlles un papel activo na economía a través dun traballo remunerado ao servizo do coidado do medio ambiente e a protección do hábitat e patrimonio cultural.

Os servizos da EcoBrigada son:

 • Control e erradicación de especies invasoras en espazos naturais.
 • Prantación de especies forestais autóctonas.
 • Rozado de camiños e cortalumes.
 • Limpeza e recollida de residuos en espazos naturais.
 • Xardinería e conservación de montes.
 • Construción de invernadoiros e de sistemas de rego.
 • Formación e sensibilización ao coidado do medioambiente e protección do hábitat e patrimonio cultural.

Os obxectivos específicos perseguidos son:

 • Promover o tratamento integral das necesidades das persoas.
 • Mellorar a situación sociolaboral das persoas beneficiarias.
 • Mellora da autoestima, motivación e empregabilidade.
 • Ser un vehículo económico e social dentro da comarca.

Todos os oservizos que realiza A ECOBRIGADA son executados por traballadores que teñen unha discapacidade igual ou superior ao 33%.