DATA

26 de xullo do 2023

DURACIÓN

de 10:00 a 11:00 + tempo de preguntas

MODALIDADE

Teleformación

IMPARTE

Asociación de Empresas de Inserción de Galicia – AEIGA

DESTINATARIOS

Empresas de Inserción, Centros Especiais de Emprego de Iniciativa Social e Entidades da Economía Social, Técnicos e Técnicas das entidades, Representantes Políticos e Cargos de Dirección das EIS e CEEIS.

OBXECTIVOS WEBINAR

 • Facilitar as EIS e CEEIS e o seu acceso á adxudicación de contratos públicos.
 • Achegar coñecementos dos instrumentos técnicos e metodolóxicos necesarios para acceder á contratación de bens e servizos coa administración.
 • Simplificar e ordenar os coñecementos existentes por parte das EIL e CEEIS.
 • Realización de consultas e dúbidas nos distintos procedementos.

PROGRAMA

 • Contratos reservados a EILS e CEEIS.
 • Breve introdución aos procedementos de contratación máis frecuentemente utilizados.
 • Como darse de alta no Rexistro Xeral de contratistas da Xunta de Galicia.
 • Como buscar licitacións ás que presentarse á Plataforma de Contratos públicos Públicos de Galicia (CPG).
 • Como presentar unha oferta ao Sistema de Licitacións Electrónicas da Xunta de Galicia (SILEX).

INSCRICIÓN

Gratuíta

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

1º Completa o formulario de inscrición
2º Desde a Oficina de Contratación Responsable poñerémonos en contacto contigo
3º Se tes dúbidas estamos á túa disposición

INSCRÍBETE


  What is 9 x 3 ?

  Properdis usará la información que proporcione en este formulario para estar en contacto con usted. Sus datos pasarán a integrarse en un fichero que tiene por finalidad llevar a cabo acciones comerciales, de promoción y cualquier otro tipo de actividades que permitan a la entidad tener difusión mediática y/o ayuden a fidelizar en cuanto a su objeto social. La información se gestionará internamente por parte de los departamentos de la entidad que lo requieran para el ejercicio de sus funciones. En ningún caso se cederán sus datos a ningún tercero salvo a Asociación Amicos, perteneciente al mismo grupo. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y posición reconocidos en la normativa de protección de datos dirigiéndose por escrito al responsable del tratamiento: PROPERDIS, EIL, SLU, a la dirección R/Comoxo, s/n. Boiro – 15930 (A Coruña) o al email info@oficinacontratacionresponsable.com. Con la introducción de sus datos en el formulario consiente expresamente a que Properdis pueda mantener con usted comunicaciones a través del correo electrónico o llamadas telefónicas con la intención de informarle sobre las actuaciones de la entidad y/o fidelizar.

  Si quieres más información contacta con nosotros en  info@oficinacontratacionresponsable.com o en el 900 909 658

  Esta formación forma parte do proxecto PRO+, cofinanciado polo programa operativo POISES no marco das FSE e xestionado por CEPES. E do proxecto ESPIGA, financiado por Fundación ”la Caixa”.