Recursos e guías
RECURSOS SOBRE CONTRATOS RESERVADOS

Dispón dunha páxina web específica sobre contratos reservados onde están os contratos reservados e acordos que se publican en Cataluña, un directorio de produtos e servizos das Empresas de Inserción, materiais formativos descargables e novas sobre contratos reservados. Conta ademais cun servizo de asesoramento gratuíto para as Administracións públicas e as Empresas de Inserción.
Desenvolve, dende hai moitos anos, unha intensa actividade de formación e sensibilización sobre contratos reservados. A súa páxina web inclúe diferentes recursos e materiais, unha carteira de servizos sobre as actividades das Empresas de Inserción, así como unha recompilación de contratos reservados e de acordos.
Inclúe un dosier formativo, un buscador de Empresas de Inserción e Centros Especiais de Emprego, un servizo de consultas que atenden as propias entidades e varios materiais divulgativos.A súa web é unha ferramenta para facilitar a incorporación de cláusulas sociais nos pregos de compra e contratación pública das Administracións e inclúe un apartado sobre contratos reservados. Permite copiar e adaptar cláusulas sociais, entre elas as referidas á subcontratación de Empresas de Inserción e de Centros Especiais de Emprego de Iniciativa Social, así como a inserción sociolaboral de persoas con discapacidade ou con outros problemas de exclusión social. Inclúe referencias á lexislación, ademais de pregos e guías.
Páxina web creada por iniciativa de Javier Mendoza. Nela hai máis de 150 pregos de contratos reservados; un buscador de Centros Especiais de Emprego e Empresas de Inserción de Canarias categorizado por actividades e por tipo de organización; así como un compendio de materiais e publicacións.


RECURSO SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA AS ENTIDADES SOCIAIS
A contratación pública pode converterse nunha materia tediosa, de difícil comprensión e de complicado acceso para as entidades sociais. Por esta razón, a Federación de Asociacións Empresariais de Empresas de Inserción (FAEDEI) puxo a disposición na súa web un apartado específico sobre contratación pública de grande interese para as Empresas de Inserción, os Centros Especiais de Emprego e as entidades sociais.

Destaca polo seu contido e polo seu formato: vídeos con animacións e locucións e presentacións curtas descargables (hai que rexistrarse na súa páxina: https://faedei.org/contratacion-publica-responsable/)

Nun primeiro bloque abórdase a contratación pública responsable
Contratación pública responsable
Módulo 1
Breve historia da contratación pública:
Módulo 2
Os contratos reservados:
Módulo 3
As cláusulas sociais:
Módulo 4
Os contratos menores:
Módulo 5
A implementación dos contratos reservados:
Módulo 6
Criterios para fomentar a economía social:
Módulo 7
Os criterios sociais:
E nunha segunda parte analízanse aspectos xerais da contratación pública
Aspectos xerais
Consultas preliminares
Plataforma de contratación pública
Solvencia I
Que nos podes pedir?
Solvencia II
Que nos podes pedir?
Recursos
Que pasa se algo sae mal?
Que nos podes pedir?
Por último, tamén ofrece un documento en PDF interactivo para utilizar de xeito solvente a plataforma de contratación pública

A plataforma electrónica.pdf
GUÍAS
Como un apartado específico, aquí apuntamos e enlazamos as guías sobre contratos reservados máis interesantes:

Editada pola Federación de Asociacións Empresariais de Empresas de Inserción (FAEDEI). Redación: Javier Mendoza.

Editada pola Asociación de Empresas de Inserción do País Vasco (GIZATEA) e a Rede de Economía Alternativa e Solidaria do País Vasco (REAS Euskadi). Redación: Leire Álvarez de Eulate e Santiago Lesmes.

Editada pola Rede de Economía Alternativa e Solidaria das Illas Baleares (REAS Balears). Redación: Jordi López.

Da Federación de Entidades da Discapacidade Intelectual de Cataluña (DINCAT). Redación: Santiago Lesmes.

Neste caso, valoramos que sexa unha administración pública quen redacte, edite e publique unha guía sobre contratos reservados.

Tamén destacamos esta guía por formar parte dun proxecto apoiado por entidades públicas: o Comisionado de Loita contra a Pobreza e Para a Inclusión Social do Goberno de Canarias e a Cátedra Cajasiete de Economía Social e Cooperativa da Universidade de La Laguna. Redación: Javier Mendoza.

Unha guía práctica para a adxudicación de contratos públicos a Empresas de Inserción. Editada polo Proxecto Oviedo Incluye e promovida pola Asociación de Empresas de Inserción do Principado de Asturias (ADEIPA). Autor: Santiago Lesmes.

Publicada por la Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS). Redacción: Santiago Lesmes.

Unha guía moi interesante pola súa calidade e polo conxunto de entidades editoras e promotoras: Deputación de Valencia, Aula de Emprendemento en Economía Social e Sostible da Universidade de Valencia, o Colexio de Secretarios/as, Interventores/as e Tesoureiros/as da provincia de Valencia (COSITAL) e a Asociación Valenciana de Empresas de Inserción (AVEI).

Autoras: María Pilar Alguacil, Vanesa Felip, Nieves Ramos e Teresa Morán.

COM(2001) 566 final. Sobre a lexislación comunitaria de contratos públicos e as posibilidades de integrar aspectos sociais en ditos contratos.

Adquisicións sociais. Unha guía para considerar aspectos sociais nas contratacións públicas (SEC (2010) 1258 final, de 19 de outubro de 2010.

Buying for social impact. Good practice from around the EU (Comprando con impacto social. Boas prácticas na UE), ano 2019.

Making Socially Responsible Public. Procurement Work: 71 Good Practice Cases. (Facer que a contratación pública socialmente responsable funcione), ano 2020. #WeBuySocialEU 2020

+000

NOVOS POSTOS

+000

USUARIOS

+000

EMPRESAS CONTRATADORAS