Contratos públicos reservados
Contratos públicos reservados

4. Mapa e Descarga De Contratos Reservados en Galicia

ID Data CPG Obxecto Importe Organismo
804010 10-03-2022 Servizos de atención e información en control de accesos do Parque Tecnolóxico de Galicia. Contrato reservado a centros especiais de emprego de iniciativa social e empresas de inserción. 170.635,91€ Parque Tecnolóxico de Galicia S.A.
803312 15-11-2021 Servizo de auxiliares nocturnos nos internados dos Centros de Formación e Experimentación Agroforestal dependentes da Axencia Galega da Calidade Alimentaria. (Contrato reservado a centros especiais de… 175.641,95€ Axencia Galega da Calidade Alimentaria
803080 01-10-2021 Obra de humanización dos accesos ao Balneario e Fonte de Augas Santas, Pantón (Lugo). Contrato reservado a centros especiais de emprego de iniciativa social e empresas de inserción laboral. Expediente… 99.999,99€ Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
803077 30-09-2021 Servizo de transporte adaptado para persoas usuarias do servizo público de atención diúrna nos centros da rede do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar da provincia de Pontevedra e Lugo… 1.513.436,28€ Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
803037 15-10-2021 Servizo de limpeza integral das instalacións educativas do centro público integrado (CPI) Atios no Concello de Valdoviño (A Coruña). Expediente: ED-04/21 SE. Reservado a centros especiais de emprego. 123.809,83€ Consellería de Cultura, Educación e Universidade
801396 12-02-2021 Contratación administrativa, suxeita a regulación harmonizada, do servizo de reserva e ocupación de prazas de atención diúrna terapéutica para persoas con alzhéimer e outras enfermidades neurodexenera… 625.199,40€ Consellería de Política Social
801365 05-02-2021 Servizo de transporte adaptado para persoas usuarias do servizo público de atención diúrna nos centros da Rede do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar das provincias de Pontevedra e Lu… 3.026.872,56€ Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
801086 14-01-2021 Servizo de auxiliares nocturnos nos internados dos Centros de Formación e Experimentación Agroforestal dependentes da Axencia Galega da Calidade Alimentaria. (Contrato reservado a centros especiais de… 91.757,23€ Axencia Galega da Calidade Alimentaria
795612 06-11-2020 Contratación, suxeita a regulación harmonizada, do Servizo de reserva e ocupación de prazas de atención diúrna terapéutica para persoas con alzhéimer e outras enfermidades neurodexenerativas no concel… 712.973,70€ Consellería de Política Social
785797 28-12-2020 Servizos auxiliares de apoio para o proxecto de preservación ex-situ do cabalo de pura raza galega a desenvolver no Centro de Razas Equinas Autóctonas de Galicia (CREAG) en Sergude-Boqueixón (A Coruñ… 298.923,24€ Consellería do Medio Rural

 

ID Data CPG Obxecto Importe Organismo
779228 30-09-2020 CRT-2020-0025:Servizo de atención telefónica e servizos complementarios, reservado a centros especiais de emprego e empresas de inserción laboral, para a Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.a… 76.526,24€ Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.
722697 27-05-2020 Contratación da concesión dos servizos de xestión das CAFETERIAS dos centros de ensino públicos da provincia de OURENSE, en 28 LOTES, durante os cursos 2020/21 e 2021/22, mediante procedemento aberto,… 400.400,00€ Consellería de Cultura, Educación e Universidade
763727 28-08-2020 Obra de execución dunha praza pública en Progo, Riós (Ourense). Contrato reservado a centros especiais de emprego de iniciativa social e empresas de inserción laboral. Expediente 33/2020 U 96.735,74€ Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
696945 01-04-2020 Contrato de servizos de mantemento de zonas verdes do Concello do Grove – Reservado a Centros especiais de emprego de iniciativa social. (Expte: 625/2020) 36.300,00€ Concello de O Grove
624649 03-12-2019 Servizo asistencial de atención diúrna nos centros de día de Vigo-Coia, Vigo-Valadares, Baiona, O Porriño, Tomiño e Mondariz. Contrato reservado a entidades de iniciativa social, de acordo á disposic… 3.836.788,20€ Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
604900 10-10-2019 Servizo de rexeneración do bosque de ribeira, eliminación de vexetación alóctona invasora e consolidación das marxes na ZEC Río Tea, cofinanciado nun 75% pola Unión Europea a través do Fondo Europeo d… 55.545,17€ Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
600907 17-10-2019 Servizo de limpeza integral das instalacións educativas do centro público integrado (CPI) Atios do Concello de Valdoviño (A Coruña). Exp. ED-02/2019-DXCRH. Contrato reservado a centros especiais de em… 120.272,40€ Consellería de Cultura, Educación e Universidade
532071 31-05-2019 Servizo de xestión telefónica do sistema de transporte público baixo demanda, reservado a centros especiais de emprego de iniciativa social. Expediente 16/2019 M. 78.408,00€ Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
521559 07-05-2019 Atención ao alumnado en réxime de internamento e outros servizos auxiliares na residencia do Centro Superior de Hostelería de Galicia. Reservado a Centros Especiais de Emprego 75.501,68€ Axencia Turismo de Galicia
481507 27-02-2019 Contratación dun servizo de secretariado técnico para o centro de emprendemento da Cidade da Cultura de Galicia. Contrato reservado a Centros Especiais de Emprego (2019-004-SER-A). 33.026,21€ Fundación Cidade da Cultura Galicia
434160 13-12-2018 Contrato, suxeito a regulación harmonizada, para o servizo de reserva e ocupación de prazas de atención diúrna terapéutica para persoas con alzhéimer e outras enfermidades neurodexenerativas nos centr… 903.728,80€ Consellería de Política Social

 

ID Data CPG Obxecto Importe Organismo
432377 07-12-2018 Servizo, suxeito a regulación harmonizada, de atención diúrna terapéutica para persoas con alzhéimer e outras enfermidades neurodexenerativas e dos programas comunitarios de alzhéimer vinculados ao se… 870.294,36€ Consellería de Política Social
431740 27-12-2018 Subministración de equipos de protección individual para laboratorio contrato reservado a centros especiales de empleo(2º contrato derivado. Expte. 7/2018. Lote 3) 30.552,50€ Consellería do Medio Rural
370688 18-07-2018 Servizo de atención telefónica e servizos complementarios, reservado a centros especiais de emprego e empresas de inserción laboral documentalmente simplificada, para a Corporación Radio e Televisión … 76.363,10€ Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.
314823 20-04-2018 Servizo de limpeza do CPI Castro Baxoi, do concello de MIño. Contrato reservado a centros especiais de emprego 37.610,39€ Consellería de Cultura, Educación e Universidade
288630 07-03-2018 Subministración de equipos de protección colectiva, protección individual e roupa de traballo para a Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A., reservado a Centros Especiais de Emprego. 160.000,00€ Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.
268966 13-02-2018 Servizo de limpeza do CPI Castro Baxoi , do concello de Miño. Exp. ED-01/2018-DXCRH. Contrato reservado a centros especiais de emprego 31.082,97€ Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria
243115 26-12-2017 Concesión do sevizo asistencial de atención diúrna e atención residencial nos centros de día de Cuntis, Redondela e Cambados e no fogar residencial de Redondela. Contrato reservado a centros especiais… 1.613.933,08€ Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
178173 27-06-2017 NB-ASF1-17-007. SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL SANITARIO DEL PAC DE NARON, DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE GESTIÓN INTEGRADA DE FERROL, RESERVADO A CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 27.272,73€ Consellería de Sanidade – SERGAS
165716 24-05-2017 Contratación documentalmente simplificada, en 24 lotes, da xestión de 109 comedores escolares da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria durante o curso 2017/18, coa reserva do lo… 7.598.229,00€ Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria
76589 11-11-2016 Servizo de limpeza do Insituto de Educación Secundaria Alexandre Bóveda de Vigo (Pontevedra) Contrato reservado a centros especiais de emprego. Contratación documentalmente simplificada. (Expediente E… 116.458,24€ Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria
46261 29-06-2016 SERVIZO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA E SERVIZOS COMPLEMENTARIOS, RESERVADO A CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO. 62.010,00€ Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

 

ID Data CPG Obxecto Importe Organismo
24374 17-03-2016 Contrato administrativo de servizos de Limpeza viaria e servizos conexos do Concello de Carballo , reservado a Centros Especiales de Emprego e Empresas de Inserción Sociolaboal (SAT 08/2016) 360.000,00€ Concello de Carballo
23663 21-12-2015 SERVIZOS AUXILIARES DE APOIO PARA UN PROXECTO DE PRESERVACIÓN EX-SITU DO CABALO DE PURA RAZA GALEGA A DESENVOLVER NO CENTRO DE RAZAS EQUINAS AUTÓCTONAS DE GALICIA (CREAG) EN SERGUDE-BOQUEIXÓN (A CORUÑ… 198.000,00€ Consellería do Medio Rural
23655 17-11-2015 Servizo de limpeza integral do centro público integrado (CPI) Castro Baxoi), do Concello de Miño, polo procedemento negociado sen publicidade, expte: ED-16/2015-DXCRH. Contrato reservado a centros es… 25.007,82€ Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria
23654 17-11-2015 Servizo de limpeza do centro público integrado (CPI) Atios , do Concello de Valdoviño, polo procedemento negociado sen publicidade. Expte: ED-15/2015-DXCRH. Contrato reservado a Centros Especiais de … 87.090,23€ Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria
23263 07-09-2015 Servizo de limpeza integral do CPI “Castro Baxoi”, do Concello de Miño (A Coruña). Exp. ED-09/2015-DXCRH. Contrato reservado a centros especiais de emprego. 25.007,82€ Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria
23262 07-09-2015 Servizo de limpeza integral do CPI “Atios”, do Concello de Valdoviño(A Coruña). Exp. ED-08/2015-DXCRH. Contrato reservado a centros especiais de emprego. 87.090,23€ Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria
22446 15-04-2015 NB-ASF1-15-003. Servicio de transporte del personal sanitario del punto de atención continuado de Narón, reservado a centro especial de empleo 27.272,73€ Consellería de Sanidade – SERGAS
21649 22-12-2014 SERVIZOS AUXILIARES DE APOIO PARA UN PROXECTO DE PRESERVACIÓN EX-SITU DO CABALO DE PURA RAZA GALEGA A DESENVOLVER NO CENTRO DE RAZAS EQUINAS AUTÓCTONAS DE GALICIA EN SERGUDE-BOQUEIXÓN (A CORUÑA). (EXP… 60.000,00€ Consellería do Medio Rural e do Mar
21513 07-11-2014 SERVIZO DE RECOLLIDA SELECTIVA E TRANSPORTE, LIMPEZA E MANTEMENTO DOS COLECTORES. CONTRATO RESERVADO. EXPDT.07/14. 15.600,00€ Concello de O Porriño
20852 17-07-2014 CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE FORMACIÓN E APOIO Á COIDADORES NON PROFESIONAIS E Á USUARIOS DO SERVIZO DE ASISTENCIA PERSOAL DENTRO DO ÁMBITO DE APLICACIÓN DA LEI 39/2006, DO 14 DE DECEMBRO, CUNHA RE… 49.504,79€ Consellería de Traballo e Benestar
20827 04-07-2014 SERVIZO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA E SERVIZOS COMPLEMENTARIOS, RESERVADO A CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO E DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADA PARA CRTVG E TVG, S.A. 62.110,00€ Compañia de Radio

 

19896 22-11-2013 AB-CHV1-13-019. Concesión de ocupación de dominio público pra la explotación de una tienda-quiosco en el H. Meixoeiro, reservado a los Centros Especiales de empleo(CEE) y empresas de Inserción Labor… 4.800,00€ Consellería de Sanidade – SERGAS
 

 

19038 04-06-2013 Servizo para o desenvolvemento da aplicación para a xestión do Rexistro de cooperativas, sociedades laborais e centros especiais de emprego, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento … 247.933,00€ Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
17219 05-06-2012 Contratación de servizos de formación a coidadores non profesionais dentro do ámbito de aplicación da Lei 39/2006, do 14 de decembro, polo procedemento negociado con publicidade, e cunha reserva dun l… 64.570,80€ Consellería de Traballo e Benestar
16026 25-04-2011 Expte: PN 5/2011: CONTRATO DE SERVIZOS DE FORMACIÓN A COIDADORES NON PROFESIONAIS DENTRO DO ÁMBITO DE APLICACIÓN DA LEI 39/2006, DO 14 DE DECEMBRO, CUNHA RESERVA DUN LOTE A CENTROS ESPECIAIS DE EMPREG… 98.943,00€ Consellería de Traballo e Benestar
29.04.2010. Servizo de conservación e mantemento do parque de Salgueiriños. 76.381’34 euros. CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
18/05/2021 Servizo de mantemento, conservación e mellora dos espazos verdes e do arboredo do Parque de Brandía do Concello de Santiago de Compostela. 378.253,45   Euros CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
20/04/2021 Servizo de recollida de residuos domésticos e limpeza viaria no Concello de Santiago de Compostela. Lote I: Recollida convencional de residuos e limpeza viaria; Lote II: Recollida do fluxo de residuos de papel e cartón 4.143.533,65 CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
12/01/2022

 

Contratación mediante lotes del servicio de mantenimiento y conservación de las actuaciones enmarcadas en el plan de embellecimiento de la ciudad a través de la Estrategia DUSI denominada “DE LA MURALLA AL MIÑO-MURAMIÑAE”. 213.966,94   Euros

 

Enlace

Ayuntamiento de Lugo
14/02/2022 Servicio de conserjería de los centros cívicos dependientes de la concejalía de asuntos sociales del ayuntamiento de Ourense 709.682,96   Euros

 

Enlace

Ayuntamiento de Ourense
25/02/2021 Servicio de limpieza viaria, recogida selectiva y gestión del Punto Limpio del Ayuntamiento de A Laracha 943.799,62   Euros Ayuntamiento de A Laracha
03/02/2020 Contratación do servizo de mantemento integral e zonas verdes do concello de Corcubión 17.849,23   Euros Ayuntamiento de Corcubión
21/02/2020 Servizo de conservación e mantemento integral de xardíns, zonas verdes e outras zonas públicas municipais do Concello de Boimorto 79.338,84   Euros Ayuntamiento de Boimorto
30/01/2020 La prestación dos servizos que se integran no “Programa de coidadores de barrio do Servizo de Benestar Social” 1.472.727,24 Ayuntamiento de Vigo
24/10/2019 Contrato de subministración para a entrega, de forma sucesiva e por prezo unitario, de productos diversos de material de imprenta 42.453,24   Euros Ayuntamiento de Lugo
05/09/2019 Servicio de lavandería de los centros dependientes de IBERMUTUA sitos en Galicia 72.086,45   Euros Ibermutua
06/03/2019 Servicio de retirada de residuos voluminosos (muebles y enseres) 220.480 EUR. Ayuntamiento de Arteixo
31/05/2018 Servizo de información e dinamización dos centros de dinamización sociocultural propiedade do Concello de Lugo e sitos nas antigas escolas rurais 397.351,55   Euros Ayuntamiento de Lugo

+067

NOVOS POSTOS

+180

USUARIOS

+016

EMPRESAS CONTRATADORAS