Como Contratar?
¿Cómo?

Contratar a Empresas de Inserción, Centros Especiais de Emprego de Iniciativa Social, Centros Ocupacionais, Asociacións e Fundacións implica un beneficio social e económico garantido: proporcionar traballo e facilitar a inclusión social a persoas con discapacidade ou con outros problemas de riesco de exclusión.

Como podemos contratar a estas entidades?

Mediante contratos públicos reservados.

Os contratos reservados permiten restrinxir a participación nun contrato público exclusivamente a determinados tipos de entidades: Empresas de Inserción, Centros Especiais de Emprego de Iniciativa Social, Centros Ocupacionais, asociacións, fundacións y entidades de economía social.

A través de contratos públicos non reservados, pero con cláusulas sociais.

En calquera licitación cabe establecer obligacións ou criterios de valoración que faciliten a contratación de entidades sociais e promovan o emprego de persoas en situación ou risco de exclusión, como son as persoas con discapacidade.

Cunha compra e un consumo privado responsable.

Tanto as empresas como a cidadanía podemos exercer a nosa responsabilidade contratando a Empresas de Inserción, Centros Especiais de Emprego de Iniciativa Social, Centros Ocupacionais, asociacións, fundacións e entidades de economía social.

+067

NOVOS POSTOS

+180

USUARIOS

+016

EMPRESAS CONTRATADORAS