Beneficios para as Administracións Públicas e para a sociedade
Beneficios para las Administraciones públicas y para la sociedad

É imprescindible informar sobre os beneficios económicos que se xeran grazas á contratación destas persoas, así como sobre o impacto que teñen os Centros Especiais de Emprego e as Empresas de Inserción no conxunto da sociedade e nas Administracións Públicas.

Para iso imos expoñer unhas conclusións que resumen os máis avanzados estudos que se realizaron en España.

Para as e os traballadores con discapacidade ou en risco de exclusión.

 • Inserción laboral e inclusión social.
 • Estabilidade laboral e calidade no emprego.
 • Mellora da súa empregabilidade (adquisición de competencias profesionais e sociais).
 • Melloras no seu benestar, autonomía e independencia.
 • Mellora de relacións sociais.
 • Melloras na súa saúde.

Para as familias dos traballadores e traballadoras con discapacidade ou en risco de exclusión:

 • Incremento da súa actividade laboral (posibilidade de incorporarse ao mercado laboral).
 • Mellora do benestar emocional.
 • Mellora das relacións sociais, personais e familiares.

Para a economía:

 • Valor engadido bruto e Produto Interior Bruto
 • Creación de postos de traballo.
 • Emprego paritario entre mulleres e homes.
 • Emprego para persoas vulnerables e desfavorecidas.
 • Devolución de débedas.

Aforro para as Administracións Públicas:

 • Aforro de recursos humanos e programas sociais e asistenciais (rendas básicas, axudas de emerxencias, etc).
 • Aforro de recursos formativos, ocupacións e laborais.
 • Aforro en prestacións laborais e sociais (rendas mínimas).

Ingresos para as Administracións Públicas.

 • IRPF dos e as traballadoras.
 • Impostos indirectos dos e as traballadoras (consumo por IVE).
 • Cotizacións á Seguridade Social de traballadores/as e empresa.
 • Parte da alícuota de impostos, taxas e tributos da empresa.

O TRIPLO BENEFICIO
IMPACTO ECONÓMICO DUN EMPREGO DE INSERCIÓN

Impacto económico por cada emprego de inserción

Importe

Aforro Administracións Públicas por posto 15.478
Ingresos Administracións Públicas por posto 11.701
Para as traballadoras/es de inserción 9.817
Impacto económico nas familias 5.568
Impacto económico e produtivo 19,569

Total

62.133

Aportación económica das AAAPP por posto de inserción 16.561

RATIO DE RENDIBILIDADE

3,75

Haberá Centros Especiais de Emprego que dean traballo a persoas con discapacidade intelectual severa do 65% e outros que o dean a persoas con discapacidade física do 33%. En función das diferentes características existirán matices e desviacións do cálculo xeral, ben da alza ou á baixa.

Bibliografía sobre os beneficios para as Administracións públicas e a sociedade

Para a obtención de datos e a elaboración de conclusións analizamos os oitos estudos máis completos que hai sobre: o retorno económico xerado polas Empresas de Inserción e os Centros Especiais de Emprego; o impacto positivo da creación dun emprego para unha persoa con discapacidade ou para unha persoa que, por outras circunstancias, sofre ou está en risco de exclusión; a rendibilidade dos contratos reservados; e o retorno fiscal das Empresas de Inserción.

As referencias, ligazóns e principais conclusións dos estudos analizados son as seguintes:

Bibliografía

+067

NOVOS POSTOS

+180

USUARIOS

+016

EMPRESAS CONTRATADORAS